2020’de imalat-turizm ve tarımsal üretim desteklenecek « Bingöl Güncel.tv

25 Kasım 2020 - 10:47

2020’de imalat-turizm ve tarımsal üretim desteklenecek

Fırat Kalkınma Ajansı 2020 yılında belirli temalar çerçevesinde faaliyetlerine bölgenin potansiyelinin hayata geçmesine yönelik 3 temel alana özel programlar geliştirdi.

2020’de imalat-turizm ve tarımsal üretim desteklenecek
Son Güncelleme :

11 Şubat 2020 - 19:00

Fırat Kalkınma Ajansı(FKA) 2020 programları ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve İhracatın Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı

Bu programla, İmalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin kurumsal yapısının güçlendirilmesi, stratejik yönetim yetkinliklerinin geliştirilmesi sağlanarak rekabet gücünün artırılması ile Bölge ihracatının artırılması temelinde, Bölgedeki işletmelerin kurumsal yönetim yetkinliği ile tasarım, ar-ge, ürün geliştirme yeteneklerinin artırılması ve Bölgede ihracat yapan firma sayısının artırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Yönetim Danışmanlığı Mali Destek Programı ile çağrıya çıkılması planlanmaktadır.

Program kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı tarafından 2020 yılı içinde Bingöl Tekstil Park ve Bingöl Organize Sanayi Bölgesi Altyapısının Güçlendirilmesi Güdümlü Projelerinin yürütülmesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım programına alınan ve Türkiye’nin en büyük sanayi sitelerinden biri olacak 501 adet işyerine sahip Bingöl 3. Kısım Sanayi Sitesinin yatırım sürecinin takibi ve Avrupa Birliği – Türkiye “Mali İşbirliği” çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uyguladığı Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen Bingöl İŞGEM’in faaliyetlerinin koordinasyonu sağlanacaktır.

Yukarı Fırat Havzası Turizm Destinasyonu Geliştirilmesi ve Markalaştırılması Sonuç Odaklı Programı

Bu programla da Bölge illerimizin içinde yer aldığı Yukarı Fırat Havzası olarak tabir edilen Bölgede turizm destinasyonlarının oluşturulması, markalaştırılması ve tanıtılması, turizm değerlerinin altyapı eksikliklerinin giderilmesi ile Bölgemize düzenlenen düzenli tur sayısının arttırılması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda kısa sürede İlimizdeki önemli turistik değerlerden biri haline gelen Hesarek Kayak Merkezi, Çapakçur Vadisi Rekreasyon ve Yaşam Alanı Projesi ve Bingöl Kentpark Projesi gibi önemli alanlarla ilgili faaliyetler yürütülecektir.

Tarımsal Üretimde Katma Değerli Üretime Geçiş Sonuç Odaklı Programı

Bu programla da Ajans tarafından ilgili kurumlarla işbirliği içinde hem süt hayvancılığı ve yem bitkilerinin üretiminin geliştirilmesi, tarımsal üretici örgütlenmelerinin etkinlik düzeyinin artırılarak üreticiler arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesi ve tarımda verimliliği artırmaya yönelik tekniklerin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

Bu kapsamda 2019 yılında Fırat Kalkınma Ajansı ile Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında yapılan Süt Hayvancılığı, Bitkisel Üretim, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele konularında yetiştiricilerin bilinçlendirilmesi eğitimleri ve bölgeye uygun süt hayvancılığı çiftliği tip projelerinin tanıtılması iş birliği protokolü kapsamında İl genelinde verilen elliden fazla eğitime yaklaşık 1800 kişi katılmış olup eğitimler devam etmektedir.

Ajansın bu üç programının yanı sıra 2020 yılında Bölgemizdeki ‘‘Yöresel Ürünlerin Ticarileştirilmesi ve Markalaşması’’ Yerel Kalkınma Fırsatı ile yöresel ürünler ve coğrafi işaret tesciline dair farkındalığın artırılması, coğrafi işaret tescilli ürün sayısının artırılması ve Bingöl balının, tanıtım-pazarlama çalışmaları ve organik bal sertifikasyon süreçleri ile İlimizin en önemli marka değerlerinden birine dönüştürülmesi için çalışmalar yürütülecektir. ‘‘Kaynak Verimliliği’’ Yerel Kalkınma Fırsatı ile de verimli ekonomilere geçişi Bölge ölçeğinde sağlayabilmek için işletmelerden hane halkına kadar enerji harcayan herkeste verimlilik bilincinin oluşturulup harekete geçirilmesinin özendirilmesi için 2020 yılında çeşitli faaliyetler uygulanacaktır.

Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yeniden şekillendirilen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Ajans ve paydaşları ile birlikte geliştirilen Güdümlü Projelerle de dezavantajlı grupların beşeri sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak amacıyla Bölgemizdeki göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermek için 2020 yılında yeni projeler geliştirilecek olup, 2019 yılında bu kapsamda onaylanan Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başvuru sahibi olduğu ve 1 Milyon 400 Bin TL destek alan ‘‘Bingöl Tasarım ve Beceri Atölyeleri’’ projesi hayata geçirilerek eğitim alanına önemli bir destek daha sağlanmış olacaktır.

reklam