Defterdarlık: “Ben Bu Kanunu Duymadım Diyen Kimse Kalmasın” « Bingöl Güncel.tv

24 Ocak 2021 - 19:06
ataköy escort avcılar escort Sohbet Hatları beylikdüzü escort ucuz sohbet hattı ucuz sohbet hattı seks hikaye

Defterdarlık: “Ben Bu Kanunu Duymadım Diyen Kimse Kalmasın”

Bingöl Defterdarlığı, ‘7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırma Kanunu’ ile ilgili açıklamasında “Başkanlığımız, Defterdarlığımız tüm personeli ile Kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunuyoruz. Kapsama girip de “ben bu Kanunu duymadım” diyen bir vatandaşımızın kalmasını istemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Defterdarlık: “Ben Bu Kanunu Duymadım Diyen Kimse Kalmasın”
Son Güncelleme :

05 Temmuz 2018 - 12:59

Bu Haber 15 Kez Okundu

Bingöl Defterdarlığı, ‘7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırma Kanunu’ ile ilgili açıklamasında “Başkanlığımız, Defterdarlığımız tüm personeli ile Kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunuyoruz. Kapsama girip de “ben bu Kanunu duymadım” diyen bir vatandaşımızın kalmasını istemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bingöl Defterdarlığı tarafından ‘7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırma Kanunu’ ile ilgili yazılı açıklamalarda bulunuldu.

Açıklamada, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 18 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

YAPILANDIRMA KANUNU NELER GETİRECEK?

Açıklamada, yapılandırma Kanunuyla şu yeniliklerin geldiği kaydedildi:

“Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak. Yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içindeödenmesi halinde ayrıca indirimler yapılacak. Borçlar taksitler halinde ödenebilecek. Vergi ihtilafları sonlandırılacak. Devam eden vergi incelemeleri için Kanundan yararlanılabilecek. Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak. Daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanıyapılabilecek. İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilecek. Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıklar belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklıimkânlarla milli ekonomiye kazandırılacak.  6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan veödemeleri devam eden alacakların tamamının ilk taksit veya ilk iki taksitödeme süresi içinde ödenmesi halinde kalan taksit tutarları içinde yer alanYİ-ÜFE tutarları üzerinden indirim yapılacak.”

“DUYMADIM DİYEN KALMASIN”

Kanun ile ilgili tanıtım çalışmalarının başlatıldığı belirtilen açıklamada, “Bu kadar çeşitli alanlarda düzenleme yapan ve toplumun her kesimine hitap eden Kanunuvatandaşlarımıza anlatmak, Kanundan azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla gereklitanıtım faaliyetleri başlatılmıştır.Başkanlığımız/Defterdarlığımız tüm personeli ile Kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazırbulunuyoruz. Kapsama girip de ‘ben bu Kanunu duymadım’ diyen bir vatandaşımızın kalmasınıistemiyoruz” denildi.

Açıklamadan satırbaşları şöyle:

“YAPILANDIRMA KANUNU KESİNLEŞMİŞ BORÇLARA ÖDEME KOLAYLIĞI GETİRİYOR”

“Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yaniyaklaşık üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor.Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılıyor ve borcuntamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde;Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 oranında,Yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde cezatutarından da ayrıca %25 oranındaindirim yapılıyor.”

“TAKSİTLİ ÖDEME MÜMKÜN”

“Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenler;İsterlerse ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapabilir ve getirilen imkânlardan yararlanabilirler.İsterlerse birinci taksiti süresinde ödedikten sonra geri kalan taksitlerin tamamınıikinci taksit ödeme süresi içinde ödeyerek indirim imkânlarından yararlanabilirler.Bu durumda yapılandırma nedeniyle hesaplanan katsayı alınmayacağı gibi YİÜFEtutarından %50 oranında indirim yapılacak.Yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olmasıdurumunda ceza tutarından %12,5 oranında indirim yapılacak.Yapılandırılan alacağın sadece faiz, gecikme zammı gibi fer’i alacaklardan oluşması halinde deindirim uygulamasından yararlanabilecek.Bu durumda fer’i alacak yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının tamamının ilk taksitödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında,Birinci taksit süresinde ödenmiş olması koşuluyla ikinci taksit ödeme süresi içindeödenmesi halinde %25 indirim yapılacak.”

“36 AYDA ÖDEME İMKANI”

“Yapılandırma Kanunu borçları 18 taksitte 36 aylık bir sürede ödeme imkânı veriyor. Taksitlere bu gün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uygulanacak. Vatandaşlarımız, kamuya olan borçlarını Kanunun sunduğu imkânlardan yararlanmak suretiyleyapılandırabilecek ve ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebilecek.Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göreyapılandırılabilecek.”

“TRAFİK, NÜFUS, SEÇİM, ASKERLİK PARA CEZALARI, KARAYOLLARINDAN USULSÜZ GEÇİŞ CEZALARI YAPILANDIRILABİLECEK”

“Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları,karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da Kanun kapsamında yapılandırılabilecek.YURT-KUR’dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin,işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek.Kanun 31 Mart 2018 tarihini esas alıyor. 2018 yılına ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti ile31/3/2018 tarihinden sonra ödenecek gelir vergisi taksitleri ve 2018 yılında ödenmesi gereken geçicivergiler Kanun kapsamına girmiyor.Motorlu taşıtlar vergisi borcunu yapılandıran araç sahipleri, taksitlerini ödediği sürece fennimuayenelerini yaptırabilecekler.”

“İHTİLAFLAR SULH YOLUYLA ÇÖZÜMLENİYOR.”

“Kanun, ihtilaflı alacakların yeniden yapılandırılması ve sulh yoluyla çözüme kavuşturulması imkânınıda getirmektedir.Vergi davalarını sonlandırmak, idare ile sulh olmak ve yaşadıkları belirsizliği ortadan kaldırmakisteyen mükellefler de Kanundan yararlanabilecek.Bu kapsamda, ihtilafın bulunduğu aşama ve ihtilafa ilişkin verilmiş yargı kararlarının niteliğini esasalarak farklı oranlarda ödemeler öngörülüyor.Bu alacakların da peşin ödenmesi halinde ayrıca Yİ-ÜFE tutarından ve idari para cezalarının aslındanaynı şekilde indirim yapılacak.Halen vergi incelemesinde olan mükellefler için de düzenleme bulunuyor.Devam eden inceleme ve takdir işlemlerine konu muhtemel alacaklar da kapsamda.İnceleme bittiği zaman ortaya çıkan rapora göre mükelleflerimiz yapılandırma imkânlarındanfaydalanabilecek.Aynı şekilde takdir komisyonlarında olan dosyalar için de bu imkândan yararlanılacak.Bu kapsamdaki ödemelerde de peşin ödeme indirimleri var.”

“PİŞMANLIKLA BEYANA TAKSİT İMKÂNI VERİLİYOR”

“Pişmanlıkla beyan edilen vergilerin ödemeleri kolaylaştırılıyor ve bu müesseseyi kullanmak suretiylevergi idaresinin bilgisi dışında kalan hususların beyan edilmesi sağlanıyor.Örneğin, tapu harcı yönünden eksik beyanda bulunmuş olan vatandaşlarımız bu imkândanyararlanarak eksik beyanlarını tamamlayabilecekler.Kanun bu durumdaki vatandaşlarımıza, gelin pişmanlıkla beyanname verin ister peşin, ister taksitlehesaplanan tutarları ödeyin herhangi bir cezaya da muhatap olmayın demektedir.Pişmanlıkla beyan üzerine ödenecek tutarların peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarından aynışekilde indirim yapılacak.”

“MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI İMKÂNI VERİLİYOR”

“Bu Kanunla getirilen önemli düzenlemelerden bir tanesi de matrah artırımı.Mükelleflerimiz daha önceki beyanlarını belli oranlarda arttırırlarsa o takdirde geçmişe dönük olarakherhangi bir vergi incelemesine muhatap olmayacaklar.Örneğin bir kurumlar vergisi mükellefimiz 2016 yılında 500.000 lira kazanç beyan etti ve buna ilişkinkurumlar vergisini ödedi.Ancak, hesaplarında her hangi bir hata, kusur veya eksiklik var mı diye bir tereddüdü varsa bu yıl için100.000 lira ilave beyanda bulunacak.Bu tutar üzerinden %20 oranında hesaplanan 20.000 lira vergi ödeyerek vergi inceleme riskindenkurtulacak.Söz konusu mükellef daha önce vergi idaresine karşı yükümlülüklerini zamanında yerine getirmişse,ilave beyan üzerinden %20 yerine %15 oranında hesaplanan 15.000 lira vergiyi ödeyecek.Mükellefimiz zarar beyan ettiyse veya hiç matrah beyan etmemişse, bu durumda da kanundaöngörülen asgarî tutarlar üzerinden matrah artırımında bulunabilecek.”

“2013-2017 YILLARI İÇİN MATRAH VEYA VERGİ ARTIRIMINDA BULUNABİLECEK”

“Bu kapsamda mükellefler;Gelir ve Kurumlar vergileri,Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi,Katma Değer Vergisiaçısından 2013-2017 yılları için matrah veya vergi artırımında bulunabilecekler.Kira geliri elde etmesine rağmen beyan etmeyen veya eksik beyan eden mükelleflerimiz de buimkândan yararlanabilecek.Matrah ve vergi artırımları 31 Ağustos 2018 tarihine kadar yapılabilecek.Matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergiler, peşin veya ilk taksit Eylül 2018 ayındanbaşlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 6 taksitte ödenebilecek.Bu tutarların Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu vergi türlerinden inceleme vetarhiyata muhatap olunmayacak.”

“ÖDENMEYEN VERGİLER GECİKME ZAMMIYLA BİRLİKTE TAHSİL EDİLECEK”

Daha önceki yapılandırma kanunlarında, matrahın artırılması incelenmeme ve tarhiyata muhatapolmama için yeterli iken yeni Kanunda, ayrıca artırılmış tutarların Kanuna uygun şekilde ödenmesişartı da aranıyor.Kanuna uygun ödeme yapılmaması halinde matrah ve vergi artırımı imkânları kaybedilecek, yaniinceleme ve tarhiyat yapılabilecek. Ödenmeyen vergiler de gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecek.”

“KİMLER YARARLANMAYACAK?”

“Matrah veya vergi artırımı hükümlerinden; Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başkayapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamenveya kısmen sahte olarak düzenleyenler,Bu fiiller nedeniyle incelemesi devam edenler,Terör suçundan hüküm giyenler,Haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşıfaaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veyailtisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veyaMali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarkapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçukapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler,yararlanamayacak.Ancak, defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklarkoyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahteolarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesinin tamamlanması sonucu bufiillerin varlığının tespit edilememesi durumunda incelemenin bitimini müteakip Kanundanyararlanılabilecek.”

“KANUNLA İŞLETME KAYITLARININ GERÇEK DURUMA UYGUN HALE GETİRİLMESİNE DE İMKÂN VERİLİYOR”

“İşletmede bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan kıymetlerin defterlere kaydına imkân sağlanıyor.Bu kapsamda;Genel orana tabi emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için %10 oranında,İndirimli orana tabi emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için tabi olduğu oranınyarısı oranındaKDV hesaplanarak ödenecek.Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia içinse, fatura düzenlenmek ve her türlüvergisel yükümlülükler yerine getirilmek suretiyle, işletme kayıtları düzeltilebilecek.Eczanelere kayıtlarını düzeltmek için de imkân verildi. Bu mükelleflerimiz kayıtlarında yer aldığı haldestoklarında bulunmayan ilaçların değerleri üzerinden %4 oranında KDV ödemek suretiyle kayıtlarınıdüzeltebilecek.Yapılan düzenlemeler kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi nedeniyle geçmişe dönük ceza vegecikme faizi uygulanmayacak.Kasa mevcudu ortaklardan alacaklar ile ilgili hesapların da düzeltilmesine olanak sağlandı.Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, kayıtlarında yer aldığı haldeişletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarını gerçek duruma uygun halegetirebilecek.Bu kapsamda düzeltilen kayıtlar nedeniyle Kanunun yayımını izleyen aydan itibaren 3 ay içinde yani31 Ağustos 2018 tarihine kadar beyanda bulunulacak ve beyan edilen tutarlar üzerinden %3oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenecek.”

“BAŞVURU VE ÖDEMELER NASIL OLACAK?”

“Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurudabulunmaları gerekiyor.Matrah artırımı için özel bir düzenleme yapıldı ve bu konuya ilişkin başvuru süresinin son günü31 Ağustos 2018 olarak belirlendi.Başvurular bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığınınwww.gib.gov.tr adresi üzerinden veya www.turkiye.gov.tr adresinden internet aracılığı ileyapılabilecek.Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9,12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Unutmamamızgereken bir husus matrah artırımından kaynaklanan ödemeler peşin veya 6 taksitte yapılabilecek.Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması gerekiyor.”

“PEŞİN ÖDEMELER TEŞVİK EDİLİYOR”

“Vatandaşlarımıza, bu Kanunla daha avantajlı hale getirilen getirilmiş olan peşin ödemeyi tekrarhatırlatmak istiyoruz.Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde;Katsayı alınmıyor,Yİ-ÜFE tutarından %90 oranında indirim yapılıyor.Kanun kapsamındaki idari para cezalarından %25 indirim yapılıyor.Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde Kanun kapsamındahesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %50 indirim yapılıyor.Taksitle ödeme seçeneği tercih edilmesi ve birinci taksit süresinde ödendikten sonra gerikalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde;Katsayı alınmıyor,Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılıyor.Kanun kapsamındaki idari para cezalarından %12,5 indirim yapılıyor.Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde Kanun kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %25 indirim yapılıyor.Peşin ödeme seçeneği tercih edilmekle birlikte, ilk taksit ödeme süresi içinde ödemeninyapılamaması halinde, ertesi ayın sonuna yani 31 Ekim 2018 tarihine kadar bu tutarın geçödeme zammı ile ödenmesi mümkün. Bu şeklide yapılan ödemelerde de;Katsayı alınmıyor,Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılıyor.Kanun kapsamındaki idari para cezalarından %12,5 indirim yapılıyor.Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde Kanun kapsamındahesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %25 indirim yapılıyor.Mevcut yapılandırma kanunlarını ihlal etmemiş borçlulara da bu Kanunla önemli imkânlargetiriliyor.Öncelikle belirtmekte yarar var. 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılmış veödenmekte olan alacaklar yeni Kanun kapsamında yapılandırılamayacak.Ancak, anılan Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlardan kalantaksitlerin tamamının 7143 sayılı Kanunla belirlenmiş olan;İlk taksit ödeme süresi içinde (1 Ekim 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde bu taksitleriçinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının,İkinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde ise butaksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %50’sinin tahsilinden vazgeçilecek.”

“KANUNLARDA ÖNGÖRÜLEN ŞARTLARIN İHLAL EDİLMEMİŞ OLMASI GEREKİYOR”

“Yeni Yapılandırma Kanunu ile getirilen bu indirim imkânından yararlanılabilmesi için ödemeyapıldığı tarihte anılan Kanunlarda öngörülen şartların ihlal edilmemiş olması gerekiyor.Mevcut yapılandırma kanunlarını ihlal etmemiş borçlulara getirilen bir diğer imkân ise, ilgilikanunlar kapsamında bir takvim yılında 2 taksiti ödememe hakkını kullanmışlarsa ödemedikleri butaksitleri tercih ettikleri taksitlendirmenin son taksitini izleyen aydan ve ödeme süresi önce gelentaksitten başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde ödeyebilecekler. Yani bu taksitler son taksititakip eden aylarda ödenebilecek.”

“TAKSİTLERİN İLK 2’SİNİN ZAMANINDA ÖDENMESİ ŞARTI VAR”

“Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitleödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir.İlk 2 taksiti ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacak.Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alandokümanlardan veya 444 0 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz. Ayrıca vergi dairelerimiz tümvatandaşlarımızın konuyla ilgili başvurularına en kısa sürede yanıt verecektir.Özetle toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir kanun olan bu yeni yapılandırmaKanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkânlar dâhilinde peşinödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz.”

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.