Hayat kurtarmak için zamanla yarışan 112 ekiplerinin başı
covid-19