“Her bir talebin bizzat takipçisi olacağım”
covid-19