kamu kurumlarından bu hususta beklenen duyarlılığı ortaya koymalarını bekliyoruz” dedi.
covid-19