Kığı’dan Vergi Tahsilâtında Türkiye Rekoru
covid-19