‘Müezzinin üzerine yürünmesi ne kadar yanlışsa…’
covid-19