Uçağın enkaz kaldırma çalışmaları 4. gününde
covid-19